Ειδήσεις για διαφανής διαδικασία

«Τα πρωτογενή αποτελέσματα προκύπτουν με διαφανή διαδικασία»

«Το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί μια αδιαμφισβήτητα διαφανή διαδικασία λογοδοσίας και χορήγησης στοιχείων σχετικά με τα πρωτογενή αποτελέσματα...

25/11/2014 11:10