Ειδήσεις για διατραπεζικές συναλλαγές

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 19η και 22α Απριλίου

Tο διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την 19η και την 22α Απριλίου...

17/04/2019 17:26