Ειδήσεις για διαγωνισμός της ΔΕΗ

Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον Όμιλο SEVEN ENERGY για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED, μέλος του Ομίλου SEVEN ENERGY...

26/07/2018 18:01