Ειδήσεις για δεν δηλώνονται

Οι προνοιακές αναπηρικές παροχές δεν δηλώνονται στην Εφορία

Τη μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα ποσά των προνοιακών αναπηρικών παροχών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών...

15/05/2020 17:52