Ειδήσεις για γαστρεκτομή

Η ειλεϊκή μετάθεση σε συνδυασμό με επιμήκη γαστρεκτομή βελτιώνει τη στυτική λειτουργία σε άνδρες με διαβήτη τύπου 2

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αποτελεί μια παραμελημένη επιπλοκή των διαβητικών ασθενών, η οποία δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς παρόλο που...

20/06/2018 10:51