Ειδήσεις για βενζοκαΐνη

Προϊόν υγιεινής με βενζοκαΐνη βοηθά στην αύξηση του χρόνου μέχρι την εκσπερμάτιση

Η βενζοκαΐνη είναι ένα τοπικό αναισθητικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του χρόνου από τον σεξουαλικό ερεθισμό...

15/06/2019 17:31