Ειδήσεις για αγροτική πολιτική

Κινδυνεύει η Κοινή Αγροτική Πολιτική, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης

Τις ανησυχίες τους ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση θα θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εξέφρασε ο...

25/09/2018 16:22