Ειδήσεις για ίδιες

Man Group: Αγοράζει ίδιες μετοχές 100 εκατ. δολαρίων

Η hedge fund manager, Man Group, ανακοίνωσε ότι οι καθαρές εισροές στο α΄ τρίμηνο του 2018 βοήθησαν ώστε να αυξηθούν τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της...

12/04/2018 16:10

ΟΤΕ: Αγορά 37.500 ιδίων μετοχών

Στην αγορά 37.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €11,0126 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €412.972,05 προέβη, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής, ο ΟΤΕ...

05/04/2018 18:29

Alpha Trust: Διάθεση 55.670 ιδίων μετοχών σε μέλη του προσωπικού

Τη διάθεση 55.670 ιδίων μετοχών σε μέλη του προσωπικού, με τιμή διάθεσης 11,66 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το Δ.Σ. της ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

13/03/2018 16:44