Ειδήσεις για έντοκα γραμμάτια

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

02/09/2015 08:39

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

28/08/2015 13:23

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, προχωρά σήμερα Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

12/08/2015 07:29

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

07/08/2015 15:29

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 813 εκατ. ευρώ μέσω 6μηνων εντόκων γραμματίων

Με επιτυχία καλύφθηκε η έκδοση εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου σήμερα Τετάρτη. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου...

05/08/2015 14:03

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 625 εκατ. ευρώ, προχωρά την Τετάρτη 5 Αυγούστου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

03/08/2015 11:45

Στις 5 Αυγούστου η δημοπρασία εντόκων γραμματίων, ύψους 625 εκατ. ευρώ

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) εξάμηνης διάρκειας ύψους 625 εκατ. ευρώ στις 5 Αυγούστου για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση...

31/07/2015 15:43

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, ποσού 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη...

10/07/2015 16:08

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,625 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό του 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας...

08/07/2015 12:33

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 17 Ιουνίου...

12/06/2015 14:17

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 2,925 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Το ποσό των 2,925 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας...

10/06/2015 12:26

Δημοπρασίες εντόκων γραμματίων την Τετάρτη

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 ε¬κατ. ευρώ, λήξεως...

09/06/2015 11:16

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,138 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας...

13/05/2015 12:37

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αξίας 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 13 Μαΐου...

08/05/2015 14:42

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

06/05/2015 08:54

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης...

05/05/2015 08:49
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›