Ειδήσεις για έντοκα γραμμάτια

Διπλή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 2,25 δισ. ευρώ

Στην έκδοση τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

09/12/2015 08:28

ΟΔΔΗΧ: Διπλή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 2,25 δισ. ευρώ την Τετάρτη

Στην έκδοση τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

05/12/2015 17:59

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,138 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας...

11/11/2015 12:41

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ποσού 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

11/11/2015 08:40

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ποσού 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

06/11/2015 13:37

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

04/11/2015 08:00

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

30/10/2015 14:29

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας...

14/10/2015 12:42

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 625 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την επόμενη Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

09/10/2015 14:39

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,138 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας...

07/10/2015 12:32

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

02/10/2015 13:57

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 1 δισ. ευρώ την Τετάρτη

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αξίας 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου...

11/09/2015 14:43

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,3 δισ. ευρώ από δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε την Τετάρτη το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας...

09/09/2015 13:22

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 1 δισ. ευρώ

Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

09/09/2015 08:46

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,138 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας...

02/09/2015 12:54

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 875 εκατ. ευρώ

Σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους...

02/09/2015 08:39
‹ Προηγούμενη Επόμενη ›