Ειδήσεις για Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων Εργαζομένων

Συμβούλιο Ευρώπης: Έκαναν «κουρελόχαρτο» τη Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων Εργαζομένων

Πλήρη καταρράκωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης...

25/03/2019 15:18