Ειδήσεις για Σικελική τραγωδία

Δημήτρη Δημητριάδη «Ο Γύρος του κόμπου: Σικελική τραγωδία»

Η λευκή Σκηνή παρουσιάζει για πρώτη φορά το αδημοσίευτο έργο του σπουδαίου Δημήτρη Δημητριάδη «Ο Γύρος του κόμπου: Σικελική τραγωδία» στο θέατρο...

18/04/2017 14:46