Ειδήσεις για Ρουμανική προεδρία

Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας

Τη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνοχή που θα φέρει πιο κοντά τα κράτη, τις Περιφέρειες και τους Ευρωπαίους πολίτες...

11/01/2019 22:35