Ειδήσεις για Κωνσταντίνος Κοπανιάς

Κ. Κοπανιάς: Τα χεττιτικά κείμενα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιστορικού πυρήνα στα ομηρικά έπη και στη μυθολογία

Κ. Κοπανιάς: Τα χεττιτικά κείμενα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός ιστορικού πυρήνα στα ομηρικά έπη και στη μυθολογία

Το Βασίλειο της Αχιγιάβα αποκαλύπτεται στο βιβλίο «Ahhiyawa. Το Μυκηναϊκό Αιγαίο μέσα από τα Χεττιτικά Κείμενα», του Κωνσταντίνου Κοπανιά, αρχαιολόγου...

25/10/2021 11:03