Ειδήσεις για Επαγγελματικά Ταμεία

Ζαββός: Συμπληρωματικός ο ρόλος των επαγγελματικών Ταμείων

Στην αναγνώριση της μεγάλης σημασία του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα ασφάλισης, ως συμπληρωματικών του πρώτου πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης από...

11/02/2021 13:49

Απόδοση 4,95% του αμοιβαίου κεφαλαίου επένδυσης των δύο Επαγγελματικών Ταμείων της INTERAMERICAN

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπολογίζονται, πλέον, ως ένας αξιόπιστος τρόπος συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αναπλήρωσης του εισοδήματος. Η...

14/01/2021 15:44

Νέα οδηγία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Παρουσιάστηκε η νέα οδηγία ΕΕ/2341/2016 για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) από την Prudential Actuarial Solutions. Η νέα οδηγία αναμένεται να...

12/12/2018 14:44