Ειδήσεις για ΕΠΠΑΙΚ- ΑΣΠΑΙΤΕ

Eπιστολή σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ- ΑΣΠΑΙΤΕ 2019-2020 για τον αποκλεισμό τους από την προκήρυξη 2ΓΕ/2019

Οι σπουδαστές στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ 2019-2020 έστειλαν επιστολή για τον αποκλεισμό...

21/01/2020 14:08