Ειδήσεις για Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 26 Οκτωβρίου

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 26 Οκτωβρίου

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 29 Απριλίου 2022, θα...

22/10/2021 14:04
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...

28/05/2021 13:01
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων την Τετάρτη 28 Απριλίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων την Τετάρτη 28 Απριλίου

Την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...

23/04/2021 15:05
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...

24/03/2021 14:30
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. στις 24 Φεβρυαρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. στις 24 Φεβρυαρίου

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...

19/02/2021 15:23
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. στις 27 Ιανουαρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. στις 27 Ιανουαρίου

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...

22/01/2021 14:55
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 26 Αυγούστου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 26 Αυγούστου

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού...

21/08/2020 11:11
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 3 Ιουνίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων στις 3 Ιουνίου

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή...

29/05/2020 13:31