Ειδήσεις για Γιώργης Έξαρχος

«Χρονολόγιο της επανάστασης του 1821 και το άγνωστο επαναστατικό σχέδιο του Ρήγα Βελεστινλή» του Γιώργη Έξαρχου

Στην εκτενή εισαγωγή του βιβλίου, και στο ερώτημα τι είναι η ιστορία ως επιστημονικό αντικείμενο, αποκαλύπτονται...

21/01/2021 15:13