Ειδήσεις για Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο «Ευαγγελιστής της αγάπης»

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο «Ευαγγελιστής της αγάπης»

Ένας από τους δώδεκα αποστόλους και «ο μαθητής ον ηγάπα» ο Ιησούς. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο...

26/09/2021 08:23
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο «Ευαγγελιστής της αγάπης»

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο «Ευαγγελιστής της αγάπης»

Ένας από τους δώδεκα αποστόλους και «ο μαθητής ον ηγάπα» ο Ιησούς. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο...

08/05/2021 08:44