Πρόδρομα φαινόμενα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010, 17:42
Πρόδρομα φαινόμενα
Ερώτηση

Γεια σας κύριε Χουλιάρα, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είδους φαινόμενα παρακολουθείτε εσείς οι επιστήμονες για να προβλέπετε τους σεισμούς;


Απάντηση

Οι φυσικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία γένεσης ενός σεισμού, ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες όπως:

α) οι παραμορφώσεις του στερεού φλοιού της γης

β) οι μεταβολές της σεισμικής δράσης

γ) οι μεταβολές του ηλεκτρικού - μαγνητικού πεδίου, αλλά και του πεδίου βαρύτητας

δ) οι μεταβολές στη θερμοκρασία και στάθμη των υπογείων υδάτων και της περιεκτικότητας ραδονίου και μεθανίου.Αυτά είναι μερικά από τα πρόδρομα φαινόμενα που συνήθως παρατηρούμε, χρησιμοποιώντας γεωφυσικές, γεωδαιτικές και γεωχημικές μετρήσεις.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Κύριος Ερευνητής Σεισμολογίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Γεράσιμος Χουλιάρας

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010, 17:42