Συσκευές έλξης και ενέσεις για τη θεραπεία της νόσου Peyronie

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, 15:27
Συσκευές έλξης και ενέσεις για τη θεραπεία της νόσου Peyronie

Η θεραπεία με συσκευές έλξης του πέους χρησιμοποιούνται για την αύξηση του μήκους του ανδρικού οργάνου. Προηγούμενες μελέτες που εξέτασαν την αποτελεσματικότητα τους σε άνδρες με νόσο Peyronie, είχαν ανάμικτα αποτελέσματα.

Πρόσφατα σε συνεργασία με τη MayoClinic, κατασκευάστηκε μια νέα συσκευή έλξης πέους, η RestoreX, η οποία υπόσχεται να ανταποκριθεί στους περιορισμούς των προηγούμενων συσκευών ενσωματώνοντας ένα νέο μηχανισμό με μεγαλύτερη ελκτική δύναμη καθώς και δυνατότητα δυναμικής επιμήκυνσης του πέους χωρίς την αφαίρεση της συσκευής.  Επίσης παρέχει  ενδείξεις που σηματοδοτούν την καταλληλόλητα της έλξης, καθώς και τη δυνατότητα αντισταθμιστικής κάμψης του πέους προς 4 κύριες κατευθύνσεις.

Οι κλινικές δοκιμές σε άνδρες με νόσο  Peyronie, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη  RestoreX για τρεις μήνες βρήκαν βελτιώσεις στο μήκος, την κάμψη και τη στυτική λειτουργία σε σύγκριση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Οι άνδρες χρησιμοποιούσαν τη συσκευή για 30-90 λεπτά καθημερινά ενώ με τις προηγούμενες συσκευές χρειάζονταν 3-5 ώρες την ημέρα. 

Μια νέα μελέτη διερεύνησε τη χρήση της  RestoreX  σε συνδυασμό με τις ενέσεις ιστολυτικού κλωστηριδίου της κολλαγενάσης (CCH) για την αντιμετώπιση της νόσου Peyronie.

Στη μελέτη συμμετείχαν 113 άνδρες με νόσο Peyronie οι οποίοι έλαβαν ενέσεις CCH και χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτούς που έλαβαν μόνο τις ενέσεις, σε αυτούς που έλαβαν τις ενέσεις σε συνδυασμό με μια συσκευή έλξης πέους διαφορετική από την RestoreX, όπως είναι οι AndroPenis, X4Labs, και PeniMaster και σε αυτούς που έλαβαν τις ενέσεις σε συνδυασμό με την RestoreX.

Η αξιολόγηση της κάμψης του πέους έγινε στην αρχή της μελέτης, πριν την τρίτη δόση ενέσεων, καθώς και 6 εβδομάδες μετά την τέταρτη δόση. Όλοι οι άνδρες είχαν ενημερωθεί ώστε να αποφύγουν στη σεξουαλική επαφή για 4 εβδομάδες και να κάνουν τον μηχανικό χειρισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν λάβει, κάθε φορά που ουρούσαν.

Κατά μέσο όρο οι άνδρες της δεύτερης ομάδας χρησιμοποιούσαν τη συσκευή 1,9 ώρες ημερησίως, ενώ οι άνδρες της τρίτης ομάδας χρησιμοποιούσαν την RestoreX για 0,9 ώρες ημερησίως.  Επίσης η τρίτη ομάδα είχε σημαντική βελτίωση τόσο στην κάμψη όσο και στο μήκος του πέους σε σύγκριση με τις άλλες δύο.

Πιο συγκεκριμένα η τρίτη ομάδα σε σύγκριση με τις ομάδες 1 και 2 ήταν:

  • 6.9 φορές πιο πιθανό να παρατηρήσουν βελτίωση στην κάμψη  μεγαλύτερη ή ίση των 20 μοιρών.
  • 3.5 φόρες πιο πιθανό να καταφέρουν βελτίωση της κάμψης μεγαλύτερη ή ίση των 50 μοιρών
  • 16.9 φορές πιο πιθανό να επιτύχουν αύξηση του μεγέθους της τάξης του ενός εκατοστού.
  • 10.7 φορές πιο πιθανό να επιτύχουν μια αύξηση του μήκους της τάξεως του 20%.

Οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν ήταν παρόμοιες σε όλες τις ομάδες. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εμφάνισαν εκχυμώσεις κάποια στιγμή, ενώ αιματώματα βρέθηκαν στο 31% της πρώτης ομάδας, στο 50% της δεύτερης και στο 19% της τρίτης.  Άλλες παρενέργειες περιλάμβαναν διάχυτο πόνο στις αρθρώσεις, κατάγματα, δυσκολία στον πόνο καθώς και την αίσθηση της συγκέντρωσης του αίματος στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του οργασμού.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης στη θεραπεία. Από τους ασθενείς που χρησιμοποίησαν συσκευές διαφορετικές από την RestoreX, μόλις το 16% τη χρησιμοποίησαν για την ελάχιστη συνστώμενη διάρκεια των 3 ωρών καθημερινά, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό (9%) έφτανε τις συνιστωμενος 5 ώρες χρήσης. Οι περισσότεροι κατάφερναν να χρησιμοποιούν τη συσκευή για 30 λεπτά περίπου κάθε μέρα. Η διάρκεια λοιπόν της χρήσης της συσκευής ώστε να είναι αποτελεσματική είναι σημαντικός παράγοντας αναφορικά με την κλινική της χρησιμότητα.   

Η  RestoreX από τη άλλη, είναι πιθανό να έχει καλύτερο αποτέλεσμα με μικρότερο χρόνο χρήσης καθώς χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ελκτική δύναμη ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής επιμήκυνσης του πέους και αντιστάθμισης της κάμψης.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η μελέτη είχε περιορισμούς, όπως είναι το μικρό δείγμα και το γεγονός ότι δεν ήταν τυχαιοποιημένη. Παρόλα αυτά έδειξε ότι η θεραπεία με ενέσεις σε συνδυασμό με τη χρήση της RestoreX  σχετίζεται με μεγαλύτερη βελτίωση στο μήκος και την κάμψη του πέους σε σύγκριση με τη θεραπεία με CCH χωρίς τη χρήση συσκευών έλξης ή με τη χρήση συσκευών έλξης άλλου τύπου.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, 15:36