Πότε πρέπει να ξεκινά η χορήγηση σιλδεναφίλης μετά τη ριζική προστατεκτομή;

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, 14:30
Πότε πρέπει να ξεκινά η χορήγηση σιλδεναφίλης μετά τη ριζική προστατεκτομή;

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Urology, η αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας με τη χορήγηση σιλδεναφίλης μετά από ριζική προστατεκτομή έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν η αγωγή ληφθεί άμεσα και όχι εάν καθυστερήσει.

Η ριζική προστατεκτομή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, αλλά πολλοί άνδρες εμφανίζουν ακράτεια ούρων και στυτική δυσλειτουργία μετά, ακόμα κι εάν υποβληθούν σε χειρουργικές διαδικασίες που δε βλάπτουν τα νεύρα.

Η αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας με τη χορήγηση κάποιου αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 μπορεί να είναι μια χρήσιμη στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των σεξουαλικών παρενεργειών του χειρουργείου. Ποιο είναι το καλύτερο χρονικό διάστημα για την έναρξη της αγωγής, όμως, δεν έχει σαφώς διευκρινιστεί.

Στη μελέτη συμμετείχαν 124 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή, οι οποίοι χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δυο ομάδες. Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας λάμβαναν 100mg σιλδεναφίλης δυο φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες αμέσως μετά το πέρας του χειρουργείου και την αφαίρεση του ουροκαθετήρα. Τρεις μήνες μετά τους δόθηκε η οδηγία να λαμβάνουν σιλδεναφίλη κατ’ επίκληση. Οι ασθενείς της δεύτερης ομάδας έλαβαν το ίδιο θεραπευτικό σχήμα αλλά ξεκίνησαν 3 μήνες μετά το χειρουργείο.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας στους 3, 6 9 και 12 μήνες μετρά το χειρουργείο.  Στους 12 μήνες  το 41.4% των ασθενών  που έλαβαν άμεσα θεραπεία και το 17.7% των ασθενών που την έλαβαν με καθυστέρηση  είχαν πλήρη αποκατάσταση της στυτικής του λειτουργίας. Οι ερευνητές επίσης εκτίμησαν ότι οι άνδρες της πρώιμης παρέμβασης ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν πλήρη αποκατάσταση σε σύγκριση με αυτούς της καθυστερημένης παρέμβασης.

Η πιο συχνά αναφερομένη παρενέργεια της σιλδεναφίλης ήταν η ήπια ερυθρότητα του προσώπου, αλλά η πρώιμη λήψη της δεν αύξανε την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών.

Οι ερευνητές τονίζουν πως η μελέτη τους δείχνει ότι η λήψη σιλδεναφίλης για την αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας αμέσως μετά τη ριζική προστατεκτομή συνέβαλε περισσότερο στη διατήρηση του υγιούς στυτικού ιστού. Επισημαίνουν μάλιστα πως είναι σημαντικό να διεξαχθούν μελέτες με μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης των ασθενών ώστε να διερευνηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, 15:29