Πολλοί ειδικοί της σεξουαλικής υγείας δε ρωτούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019, 18:04
Πολλοί ειδικοί της σεξουαλικής υγείας δε ρωτούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Johns Hopkins Medicine, σχεδόν οι μισοί κλινικοί σεξουαλικής ιατρικής ρωτούν τους ασθενείς τους σχετικά με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. 

Οι 92 κλινικοί που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν μέλη της Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής της Βορείου Αμερικής και απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων. Οι επαγγελματίες υγείας ερωτήθηκαν σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών τους, καθώς  και με την προσέγγιση που υιοθετούσαν αναφορικά με την φροντίδα των ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ( 93%) δήλωσαν ότι παρέχουν φροντίδα σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Από αυτούς μόνο το 52% ανέφερε ότι συνήθως κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Μεταξύ εκείνων που δε ρωτούσαν, το 37% δήλωσε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν έχει σχέση με την παρεχόμενη φροντίδα κι ένα 26% απάντησε ότι εάν ο ασθενής θέλει να αποκαλύψει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό θα το κάνει από μόνος του. 

Οι κλινικοί που ρωτούσαν για το σεξουαλικό προσανατολισμό ήταν πιο πιθανό να εργάζονται σε αστικό περιβάλλον, να ρωτούν τους ασθενείς τους  για περισσότερες σεξουαλικές συμπεριφορές, να προσαρμόζουν τη φροντίδα τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με μη ετεροφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισμό, να πιστεύουν ότι οι αμφιφυλόφιλοι και ομοφυλόφιλοι ασθενείς έχουν ξεχωριστές σεξουαλικές ανησυχίες και να τους παρέχουν ειδικό ενημερωτικό υλικό στις αίθουσες αναμονής.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης, ακόμα και μεταξύ των ειδικών της σεξουαλικής υγείας, αναφορικά με τους παράγοντες που πρέπει ο κλινικός να λάβει υπόψη του κατά τη φροντίδα της σεξουαλικής υγείας ατόμων μη ετεροφυλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού.  Για παράδειγμα, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες έχουν αυξημένο κίνδυνο προσβολής από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) και οι κλινικοί είναι σημαντικό να προσαρμόσουν τις ιατρικές πληροφορίες που θα παρέχουν στον τρόπο ζωής  αυτής της ομάδας ασθενών  με σκοπό την καλύτερη πρόληψη.

Ταυτόχρονα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πέρα από τον αυξημένο κίνδυνο προσβολής από κάποιο ΣΜΝ οι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από διαταραχές της διάθεσης, άγχος, καθώς και να κάνουν χρήση ουσιών. Η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού έχει σε γενικές γραμμές συνδεθεί με καλύτερη ψυχική υγεία. Όταν οι επαγγελματίες υγείας γνωρίζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών τους μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες τους. Κάποιες φορές όμως οι ασθενείς δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Αξίζει τέλος να διευκρινιστεί ότι οι ερευνητές είχαν στείλει ερωτηματολόγια σε 696 κλινικούς, εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν μόνο οι 92. Το μικρό δείγμα θεωρείται και ο μεγαλύτερος περιορισμός της παρούσας μελέτης. Τέλος, οι ερευνητές επισήμαναν ότι θεωρούν τη διευκόλυνση, από την πλευρά των κλινικών, της αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού των ασθενών  πολύ σημαντική για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Παράλληλα, συστήνουν  στους ειδικούς επαγγελματίες υγείας παρεμβάσεις ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να ενισχύσουν την κλινική εξέταση των ασθενών με σκοπό την πιο στοχευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019, 18:04