Ποια φάρμακα επηρεάζουν τη στυτική λειτουργία;

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017, 02:57
Ποια φάρμακα επηρεάζουν τη στυτική λειτουργία;
Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες οργανικούς ή ψυχολογικούς. Μπορεί παράλληλα όμως να οφείλεται στη λήψη κάποιων φαρμάκων, να συνιστά δηλαδή παρενέργεια που προκύπτει από τη χρήση τους. Η πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας. Οι μεγαλύτεροι άνδρες, όμως, είναι ταυτόχρονα πιο πιθανό να λαμβάνουν περισσότερα φάρμακα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ.

Τα ερωτήματα του πώς και του γιατί τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ΣΔ είναι πολύπλοκα, καθώς δεν πρόκειται για μια μόνο ουσία ή ένα μόνο μηχανισμό, ενώ παράλληλα η ασθένεια για την οποία λαμβάνουν οι άνδρες την εκάστοτε αγωγή διαφέρει. Κάποιες φορές μάλιστα ο άνδρας πηγαίνει στο ιατρό του με στυτικά προβλήματα και φεύγει με τη διάγνωση υπέρτασης ή αλλού νοσήματος που μπορεί να επηρεάζει τη στυτική λειτουργία, όπως είναι η νόσος του Parkinson. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή πρέπει να διευκρινιστεί εάν η αίτια της ΣΔ είναι η νόσος ή η αγωγή που λαμβάνεται για την αντιμετώπιση της.

Στα φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ περιλαμβάνονται αυτά που συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, των ψυχικών ασθενειών και των αλλεργιών.
 
Επίσης αλλά φάρμακα που μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση της ΣΔ μπορεί να προκαλέσουν έκπληξη στους ασθενείς, όπως είναι οι οφθαλμικές σταγόνες για το γλαύκωμα. Σε κάθε περίπτωση εάν ο άνδρας έχει απορίες για τις σεξουαλικές παρενέργειες του φαρμάκου που λαμβάνει μπορεί να συμβουλευτεί τον ιατρό ή το φαρμακοποιό του. Τα πιο γνωστά φάρμακα των οποίων οι παρενέργειες συνδέονται με την εμφάνιση της ΣΔ είναι:

Τα αντιυπερτασικά. Για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας στύσης ικανής για συνουσία είναι απαραίτητη η καλή αιμάτωση του πέους. Οι άνδρες που υποφέρουν από υπέρταση μπορεί να εμφανίσουν ΣΔ καθώς η υπέρταση επηρεάζει τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα συμπεριλαμβανομένου και του πέους. Πολλά όμως από τα φάρμακα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, όπως είναι τα διουρητικά και άλλα αντιυπερτασικά, μπορεί τα ίδια να προκαλέσουν ΣΔ.

Τα πιο γνωστά είναι:

 • Ατενολόλη (Tenormin)
 • χλωροθειαζίδη (Diuril)
 • Εναλαπρίλη (Vasotec)
 • Φουροσεμίδη (Lasix)
 • Υδραλαζίνη (Apresoline)
 • Υδροχλωροθειαζίδη (Esidrix)
 • Μεθυλντόπα (Aldomet)
 • Μετοπρολόλη (Lopressor)
 • Νιφεδιπίνη (Adalat, Procardia)
 • Πραζοσίνη (Minipress)
 • Προπρανολόλη (Inderal)
 • Σπιρονολακτόνη (Aldactone)
 • Τριαμτερένη (Maxzide)
 • Βεραπαμίλη (Calan)
Τα ψυχιατρικά φάρμακα. Η ψυχική υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της ΣΔ. Το στρες, το άγχος και η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσουν ΣΔ αλλά ακόμα και μετά τη λήψη αγωγής κι ενώ βελτιώνεται το συναίσθημα, η ΣΔ μπορεί να επιμένει. Κάποιοι άνδρες που υπέφεραν από κατάθλιψη δεν είχαν πρόβλημα με τη στύση τους πάρα μόνο μετά τη λήψη της αντικαταθλιπτικής αγωγής. Κάποια από τα πιο γνωστά φάρμακα αυτής της κατηγορίας που συνδέονται με τη ΣΔ είναι:

 • Αμιτριπτυλίνη (Elavil)
 • Χλώροδιαζεποξείδη (Librium)
 • χλωροπρομαζίνη (Thorazine)
 • Δοξεπίνη (Sinequan)
 • Φλουοξετίνη (Prozac)
 • Ιμιπραμίνη (Tofranil)
 • Οξαζεπάμη (Serax)
 • Φενελζίνη (Nardil)
 • Φαινυτοΐνη (Dilantin)
 • Σερτραλίνη (Zoloft)
 • Θειοριδαζίνη (Mellaril)

Αντιαλλεργικά και αντιόξινα. Πολλά από τα φάρμακα για την αντιμετώπιση αλλεργιών ή καουρών στομάχου, τα οποία διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, μπορεί να προκαλέσουν ΣΔ. Τα πιο γνωστά είναι:

 • Σιμετιδίνη (Tagamet)
 • Διμενυδρινάτη (Dramamine)
 • Διφαινυδραμίνη (Benadryl)
 • Υδροξυζίνη (Vistaril)
 • Μεκλιζίνη (Antivert)
 • ΝΙζατιδίνη (Axid)
 • Προμεθαζίνη (Phenergan)
 • Ρανιτιδίνη (Zantac)
Εάν ο άνδρας υποψιάζεται ότι το φάρμακο που λαμβάνει προκαλεί ή επιβαρύνει τη ΣΔ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει την αγωγή, αλλά να επικοινωνήσει με τον ιατρό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ΣΔ μπορεί να είναι προσωρινή μέχρι ο οργανισμός να συνηθίσει στη θεραπεία, αλλά εάν το πρόβλημα επιμείνει ο ιατρός μπορεί να προτείνει ένα νέο φάρμακο που δε θα έχει τις ίδιες παρενέργειες.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017, 02:57