Παιδικό τραύμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και σεξουαλική δυσλειτουργία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, 09:15
Παιδικό τραύμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και σεξουαλική δυσλειτουργία
Ως σεξουαλική δυσλειτουργία καθορίζεται κάθε περιορισμός της σεξουαλικής ανταπόκρισης που μπορεί να προκληθεί από ανατομικούς, φυσιολογικούς ή και ψυχολογικούς λόγους. Πρόσφατα μια ομάδα ερευνητών εξέτασε την υπόθεση της στενής σύνδεσης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και το παιδικό τραύμα.

Για τους σκοπούς της μελέτης οι ερευνητές συγκρότησαν δύο ομάδες. Στη μία συμμετείχαν άτομα που είχαν διαγνωσθεί με σεξουαλική δυσλειτουργία και στην άλλη άτομα που είχαν φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα. Και στις δύο ομάδες αξιολογήθηκαν τα επίπεδα παιδικού τραύματος και αυτοεκτίμησης, και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ομάδα συμμετείχαν 24 άτομα με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά και η αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και του παιδικού τραύματος έγινε με ειδικά σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία.

Η μέση βαθμολογία στα εργαλεία, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον εντοπισμό της αντιλαμβανόμενης κριτικής που μπορεί να έχει ένα άτομο, της καταθλιπτικής διάθεσης, των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, του αισθήματος απειλής μέσα στο πλαίσιο μιας διαπροσωπικής σχέσης, του βαθμού συμμετοχής σε συζητήσεις καθώς και της αντιλαμβανόμενης σχέσης με τον πατέρα, ήταν σημαντικά υψηλότερη στα άτομα με σεξουαλική δυσλειτουργία. Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπ' όψιν στην ανάλυσή τους τη σχέση ανάμεσα στα παράπονα για σεξουαλική δυσλειτουργία και τη βαθμολογία στις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου για το παιδικό τραύμα, παρατήρησαν ότι η σωματική και συναισθηματική κακοποίηση καθώς και η σωματική και συναισθηματική παραμέληση κατά την παιδική ηλικία σχετίζονταν με περισσότερο πόνο κατά τη σεξουαλική πράξη και πρόωρη εκσπερμάτιση. Ταυτόχρονα, η συναισθηματική παραμέληση από μόνη της βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά με τον συνδυασμό πρόωρης εκσπερμάτισης και μειωμένης libido.

Η μελέτη αυτή συμφωνεί με την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που δείχνει ότι το παιδικό τραύμα μπορεί να επιφέρει σεξουαλική δυσλειτουργία στην ενήλικη ζωή, ενώ παράλληλα είναι πολλές οι προηγούμενες μελέτες που συνδέουν τη σεξουαλική δυσλειτουργία με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η νέα αυτή μελέτη διαφωτίζει το πεδίο ακόμα περισσότερο και αναδεικνύει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η αντιμετώπιση του παιδικού τραύματος στους θεραπευτικούς στόχους της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018, 10:37