Ο ρόλος του ουρολόγου στην ανδρική υγεία

Ο ρόλος του ουρολόγου στην ανδρική υγεία
Οι άνδρες συχνά απευθύνονται σε ουρολόγο για προβλήματα σχετικά με τη σεξουαλική τους υγεία. Στην περίπτωση αυτή ο ουρολόγος βρίσκεται στην πολύ σημαντική θέση να διευκολύνει την έγκαιρη διάγνωση ή την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων που εμφανίζονται στους άνδρες. Στην πραγματικότητα, όμως, αν και οι ουρολόγοι θα αναμενόταν να λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που λειτουργούν οι γυναικολόγοι αναφορικά με τα ζητήματα της γυναικείας υγείας, ο ρόλος τους αλληλεπικαλύπτεται συχνά με αυτόν του γενικού ιατρού με αποτέλεσμα να χρειάζεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε χρόνια νοσήματα.

Πιο συγκεκριμένα συνίσταται ο ουρολόγος να διεξάγει μια βασική κλινική εξέταση, να λαμβάνει ιατρικό ιστορικό, καθώς και να μετράει το ύψος, το βάρος, την περιφέρεια μέσης και την αρτηριακή πίεση σε ασθενείς που απευθύνονται σε αυτόν για νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος. Σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία και συμπτώματα του κατωτέρου ουροποιητικού είναι σημαντικό να διεξάγει έλεγχο για ενδεχόμενη συνυπάρχουσα νοσηρότητα, όπως είναι ο διαβήτης η υπερλιπιδαιμία, η παχυσαρκία και η υπέρταση μέσω βασικών εργαστηριακών εξετάσεων, όπως είναι η εξέταση του σακχάρου και των επίπεδων χοληστερόλης στο αίμα. Εάν τα τεστ αυτά δείξουν ότι υπάρχει κάποια συνυπάρχουσα νοσηρότητα την οποία ο ασθενής δε γνώριζε, θα παραπεμφθεί στον κατάλληλο ειδικό προκειμένω να λάβει θεραπεία. Εάν όμως δε διαγνωστεί χρόνιο νόσημα αλλά εντοπιστούν οι παράγοντες κίνδυνου που σχετίζονται την εμφάνισή του, τότε ο ουρολόγος θα προτείνει συντηρητικές μεθόδους διαχείρισής τους που σχετίζονται με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως είναι η βελτίωση της διατροφής και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας Μέσω των τροποποιήσεων αυτών το χρόνιο νόσημα μπορεί να προληφθεί και η υγεία του άνδρα να βελτιωθεί.

Ο ρόλος του ουρολόγου λοιπόν δεν πρέπει να περιορίζεται στα ουρολογικά νοσήματα, αλλά να επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της ανδρικής υγείας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο ουρολόγος να είναι σε επαφή με τα νέα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία και τα συμπτώματά του κατώτερου ουροποιητικού. Είναι επίσης να απαραίτητο να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην ιατρική γνώση ώστε να παρέχει ξεκάθαρες και συνεκτικές λύσεις στους άνδρες που απευθύνονται σε αυτόν. Πάνω απ’ όλα για να επεκταθεί ο ρόλος του ουρολόγου θα πρέπει να επεκταθεί ο προσανατολισμός του και η νοοτροπία του από το στενό πεδίο της ουρολογίας στο ευρύ πεδίο της ανδρικής υγείας.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017, 17:43