Βοηθούν τα φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία στην αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης;

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 08:56
Βοηθούν τα φάρμακα για τη στυτική δυσλειτουργία στην αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης;
Μια από τις πιο συχνές παρενέργειες των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5), των φαρμάκων δηλαδή που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ), είναι η καθυστερημένη εκσπερμάτιση. Στην κατηγορία των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 ανήκουν τα Viagra, Cialis και Levitra.

Η παρενέργεια αυτή των αναστολέων PDE- 5 έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης (ΠΕ). Υπάρχουν κάποια θετικά ευρήματα, είναι όμως απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση τους στην ΠΕ.

Κάποιοι ειδικοί νομίζουν ότι τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της ΣΔ βοηθούν στη μείωση του άγχους επίδοσης του άνδρα, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα μια δυνατή στύση. Από τη στιγμή που το άγχος επίδοσης είναι σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας της ΠΕ, η μείωσή του μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της εκσπερμάτισης.

Επίσης, θεωρείται ότι σε κάποιους άνδρες τα φάρμακα για τη ΣΔ μειώνουν το επίπεδο διέγερσης που είναι απαραίτητο για την επίτευξη στύσης, γεγονός που θα μπορούσε ίσως να αυξήσει το απαιτούμενο επίπεδο διέγερσης και τον χρόνο που χρειάζεται ο άνδρας για να φτάσει σε εκσπερμάτιση.

Τον Ιανουάριο του 2012, στο «Journal of Sexual Medicine» δημοσιεύτηκε μια μετα-ανάλυση 14 μελετών σχετικά με τη χρήση των φαρμάκων για τη ΣΔ σε άνδρες με ΠΕ. Οι μισές μελέτες βρήκαν ότι τα φάρμακα ήταν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ΠΕ, δύο διαπίστωσαν ότι δεν βοήθησαν καθόλου και οι υπόλοιπες κατέληξαν στο ότι τα φάρμακα για τη ΣΔ βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της ΠΕ όταν συνδυάζονταν με άλλα φάρμακα ή με συμπεριφορική θεραπεία.

Οι συγγραφείς της μετα-ανάλυσης δυσκολεύτηκαν να καταλήξουν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα με βάση αυτές τις μελέτες. Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν ότι δεν όριζαν όλες οι μελέτες την ΠΕ με τον ίδιο τρόπο, ενώ παράλληλα οι μισές δεν περιλάμβαναν ομάδα ελέγχου. Επεσήμαναν, ωστόσο, ότι, αν και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, υπάρχουν αρκετά δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση των φαρμάκων για τη ΣΔ σε άνδρες με ΠΕ.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018, 10:30