Μέτρα περιορισμού για την προφύλαξη της σεξουαλικής υγείας εν μέσω πανδημίας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, 16:10
Μέτρα περιορισμού για την προφύλαξη της σεξουαλικής υγείας εν μέσω πανδημίας

Η πανδημία του COVID-19 έφερε καταστροφικές επιπτώσεις σε κοινωνικοοικονομικούς τομείς και σε όλες τις πτυχές της παγκόσμιας υγείας, αλλά λίγα είναι γνωστά για τον αντίκτυπό της στη σεξουαλική υγεία.

Ο σκοπός μια νέας μελέτης ήταν να  αναθεωρήσει τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα μέτρα περιορισμού που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία κατά τη διάρκεια πανδημιών και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας  του COVID-19, και να επικεντρωθεί σε 2 κύριους τομείς: την οικειότητα και τη δυναμική του ζευγαριού και τις κλινικές επιπτώσεις στη σεξουαλική υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πραγματοποιήθηκε μια αναζήτηση βιβλιογραφίας για θέματα σεξουαλικής υγείας και πανδημίας και ελέγχθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη σεξουαλική υγεία όσον αφορά τη μετάδοση και τις ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, την εγκυμοσύνη, τη γνωριμία νέων συντρόφων  και την ανάπτυξη και διατήρηση της οικειότητας, τα οφέλη του σεξ και τον αντίκτυπο στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες.
.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μετάδοση του κορωνοϊού πραγματοποιείται μέσω εισπνοής και αγγίζοντας μολυσμένες επιφάνειες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταδίδεται σεξουαλικά, αλλά υπάρχουν σεξουαλικές συμπεριφορές που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μολυσματικότητας λόγω της πιθανής ασυμπτωματικότητας των  φορέων. Η μη μονογαμία παίζει βασικό ρόλο στη μετάδοση. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν τις νέες δυνατότητες γνωριμιών και τα  ζητήματα οικειότητας και υπογραμμίζουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανοσολογική απόκριση, την ψυχολογική υγεία και τη γνωστική λειτουργία και θα μπορούσε να μετριάσει το ψυχοκοινωνικό στρες. Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει λοιπόν έμμεσα τη σεξουαλική λειτουργία με επιπτώσεις στη συνολική υγεία.

Απαιτείται αυξημένη ευαισθητοποίηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τις επιπτώσεις της σεξουαλικής υγείας που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19. Η τηλεϊατρική έχει επιτακτικό ρόλο επιτρέποντας  τη συνεχή υποστήριξη σε περιόδους lockdown και αποτρέποντας  την επιδείνωση της σεξουαλικής, ψυχικής και σωματικής υγείας μετά την πανδημία. 

Τέλος, οι ερευνητές τονίζουν ότι καθώς πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κατάσταση, λίγα είναι γνωστά για τη σεξουαλικότητα που σχετίζεται με πανδημίες. Απαιτείται λοιπόν πρωτότυπη έρευνα για το θέμα, ώστε να αυξηθεί η κατανόηση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η τρέχουσα πανδημία στη σεξουαλική υγεία και λειτουργία.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, 16:10