Η προσέγγιση της αντιμετώπισης της στυτικής λειτουργίας ανάλογα με την ηλικία του άνδρα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, 15:56
Η προσέγγιση της αντιμετώπισης της στυτικής λειτουργίας ανάλογα με την ηλικία του άνδρα

Οι πιθανότητες ενός άνδρα να εμφανίσει στυτική δυσλειτουργία, αυξάνουν με την αύξηση της ηλικίας. Η σχετική έρευνα ωστόσο δείχνει ότι στυτικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι νεότεροι άνδρες, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανδρών κάτω των 40 που αναζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ).

Οι νεότεροι άνδρες συνήθως δεν παρουσιάζουν συνυπάρχουσες νοσηρότητες που επηρεάζουν τη στυτική λειτουργία, όπως είναι ο διαβήτης, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα και η παχυσαρκία- τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Τα ποσοστά ΣΔ στις νεότερες ηλικίες όμως δεν είναι καθόλου μικρά, αφού φτάνουν το  22%-30%. Επιπρόσθετα οι κλινικοί έρχονται αντιμέτωποι με ανάγκες και προσδοκίες διαφορετικές από αυτές των ηλικιωμένων.

Μια νέα μελέτη εξέτασε τη χρησιμότητα μιας προσέγγισης που να προσαρμόζεται στην ηλικία του ατόμου τόσο στο πλαίσιο της διάγνωσης όσο και σε αυτό της θεραπείες της ΣΔ, πάντα με γνώμονα τη γενική σεξουαλική ικανοποίηση και τη ψυχική υγεία του ατόμου.

Για τους σκοπούς της μελέτης, αναλυθήκαν αναδρομικά δεδομένα από 765 ασθενείς οι οποιοι χωριστηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση την ηλικία τους. Οι άνδρες με ηλικία κάτω των 50 θεωρήθηκαν νέοι, οι άνδρες με ηλικία 51-65 θεωρήθηκαν μέσης ηλικίας και οι 66 και άνω ηλικιωμένοι.  Όλοι συμπλήρωσαν δυο ερωτηματολόγια, τον Διεθνή Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας (IIEF) και το Ερωτηματολόγιο της Κατάθλιψης του Beck (BDI).

To 85% των συμμετεχόντων θεωρήθηκαν νέοι ή μέσης ηλικίας και το 58% είχε σοβαρή ή μέτρια ΣΔ. 

Μετά από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι οι βαθμολογίες του IIEF και η ηλικία σχετίζονταν σημαντικά με την σεξουαλική ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται  ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του ατόμου τόσο υψηλοτέρα και τα επίπεδα ικανοποίησης για την ίδια βαθμολογία στον ερωτηματολόγιο για τη στυτική λειτουργία.

Με βάση τις βαθμολογίες του BDI, το 25% των ανδρών είχε καταθλιπτικά συμπτώματα και το 11% είχε μη διαγνωσμένη κλινική κατάθλιψη. Μετά τον έλεγχο επίδρασης των συνυπαρχουσών νοσηροτήτων και του δείκτη μάζας σώματος, βρέθηκε ότι τα συμπτώματα ήταν συχνότερα σε νεότερους άνδρες με χειρότερες βαθμολογίες στο ερωτηματολόγιο για τη στυτική λειτουργία. Άλλη μια τάση που παρατηρήθηκε ήταν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναφέρουν καταθλιπτικά συμπτώματα ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της ΣΔ.

Το γεγονός ότι οι νεότεροι άνδρες της μελέτης ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αναδεικνύει τη σημασία της ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης των νέων ανδρών με ΣΔ από τους κλινικούς.

Η μελέτη είχε κάποιους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα το ότι δε διασαφηνίζει πως ακριβώς μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στην ηλικία μπορεί να επηρέασε το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Συνοψίζοντας τα βασικά ευρήματα της μελέτης, οι ηλικιωμένοι άνδρες είναι πιο πιθανό να εκφράζουν σεξουαλική ικανοποίηση σε σύγκριση με τους νέους ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της ΣΔ, ενώ παράλληλα οι νέοι είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν καταθλιπτικά συμπτώματα σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους που έχουν ΣΔ παρόμοιας σοβαρότητας. 

Η ψυχολογική υποστήριξη συστήνεται τόσο για τους νέους άνδρες με ΣΔ όσο και για τους ηλικιωμένους που προσδοκούν βελτιώσεις στη σεξουαλική τους ικανοποίηση.

Πηγή:andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019, 16:10