Η ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο αλλαγής φύλου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019, 15:39
Η ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο αλλαγής φύλου

Μια νέα μελέτη ήταν η πρώτη που διερεύνησε συστηματικά τη διαθεσιμότητα πόρων και υποστηρικτικών συστημάτων, καθώς και την ποιότητα ζωής σε διεμφυλικές γυναίκες μετά το χειρουργείο μετάβασης στο φύλο επιλογής.

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα ψυχοκοινωνικών πόρων στα διεμφυλικά άτομα τόσο στο άμεσο διάστημα μετά το χειρουργείο όσο και πιο μακροπρόθεσμα. Υπάρχει ωστόσο πλούσια συζήτηση σχετικά με την επίδραση των θετικών συναισθημάτων στην ανάπτυξη πόρων και στρατηγικών διαχείρισης. Οι συγγράφεις της νέας μελέτης παρατηρούν ότι τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν το ρεπερτόριο των σκέψεων και των συμπεριφορών ενός ατόμου και προάγουν την εύρεση νέων στρατηγικών διαχείρισης και υποστηρικτικών μηχανισμών.

Στη μελέτη συμμετείχαν 158 διεμφυλικές γυναίκες, οι οποίες είχαν υποβληθεί σε χειρουργείο αλλαγής φύλου. Όλες απάντησαν σε ερωτηματολό για σχετικά με την ποιότητα ζωής, τους διαθέσιμους ψυχοκοινωνικούς ορούς και την κοινωνική υποστήριξη και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση το χρόνο που είχεπεράσει από το χειρουργείο. Στην πρώτη ομάδα ο χρόνος ήταν 0.3-3 χρόνια, στη δεύτερη 3.1 με 10 και στην τρίτη 10.1-21.

Η μελέτη έδειξε τις θετικές επιδράσεις του χειρουργείου στους ψυχοκοινωνικούς πόρους και την ποιότητα ζωής των συμμετεχουσών. Βρέθηκε όμως ότι η θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής ξεκινούσε κυρίως μετά τα τρία χρονιά από το χειρουργείο, ενδεχομένως εξαιτίας της καλύτερης προσαρμογής των γυναικών στη μετάβαση τους στο επιθυμητό φύλο. Αυτό δείχνει ότι κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρονών μετά το χειρουργείο οι διεμφυλικές γυναίκες βελτιώνουν τους ψυχοκοινωνικούς τους πόρους και τις στρατηγικές διαχείρισης, ενώ στη συνέχεια επέρχεται μία σταθεροποίηση.

Οι συγγράφεις της μελέτης, ωστόσο τονίζουν ότι τόσο η ποιότητα ζωής όσο και η διαθεσιμότητα των πόρων στις διεμφυλικές γυναίκες υπολείπονται των αντίστοιχων στον γενικό πληθυσμό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης και των δεξιοτήτων διαχείρισης ακόμα και σε διεμφυλικές γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει πριν από πολύ μεγάλο διάστημα τη μετάβασή τους.

Πηγή: andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019, 15:39