Η αποτελεσματικότητα των τηλεφωνικών ιατρικών συμβουλών από εξειδικευμένους ουρολόγους

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018, 08:49
Η αποτελεσματικότητα των τηλεφωνικών ιατρικών συμβουλών από εξειδικευμένους ουρολόγους
Οι τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές αποτελούν σημαντικό κομμάτι μιας στρατηγικής σχεδιασμένης έτσι ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση των ασθενών σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Οι παροχές ιατρικών συμβουλών μέσω τηλεφώνου με αμοιβή αποτελούν τμήμα οργανωμένων υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια του Quebec από το 2012. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η επαρκής επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας και πιο συγκεκριμένα με τους ουρολόγους είναι ένα από τα πιο συχνά μέσα πρόληψης της αναπηρίας και του θανάτου.

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των τηλεφωνικών ιατρικών συμβουλών που δόθηκαν από ουρολόγους σε κέντρα τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να αξιολογηθεί η εμπειρία τους.

Η μελέτη ήταν προοπτική και χρησιμοποίησε τις αποδείξεις πληρωμής που απέδωσαν 15 ακαδημαϊκοί ουρολόγοι για παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου μέσα σε μια περίοδο 10 μηνών. Διεξήχθη μια περιγραφική ανάλυση για τη συλλογή των βασικών χαρακτηριστικών όλων των συνομιλιών. Επίσης, χορηγήθηκε διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο στους ουρολόγους, το οποίο αποτελούνταν από 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση της προσωπικής τους εμπειρίας από τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πιο συχνοί λόγοι για τους οποίους τηλεφωνούσαν οι ασθενείς ήταν η ουρολιθίαση (11,5%), η αιματουρία (10,5%) και η κατακράτηση ούρων (8,4%). Τα περισσότερα τηλεφωνήματα (57,7%) απαντήθηκαν από ιατρούς εξειδικευμένους στα επείγοντα καθώς και από οικογενειακούς ιατρούς. Η πλειονότητα των τηλεφωνημάτων (88,7%) γινόταν από τις 08.00 έως τις 17.00 και τα περισσότερα εντοπίζονταν στην ευρύτερη περιοχή που κάλυπτε η μελέτη.

Η μελέτη έδειξε ότι από τη στιγμή που, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, προβλέπεται αμοιβή για την παροχή ιατρικών συμβουλών μέσω τηλεφώνου οι ιατροί άρχισαν να δίνουν περισσότερη προσοχή στην καταγραφή των αιτημάτων των ασθενών και οι περισσότεροι ουρολόγοι ανέφεραν ότι οι τηλεφωνικές συμβουλές ανταποκρίνονταν σε μεγάλο βαθμό σε αυτά.

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τηλεφωνούσαν οι ασθενείς ήταν η ουρολιθίαση και η αιματουρία, και γι' αυτό οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία της συνεχούς μετεκπαίδευσης των ειδικών σε αυτούς τους τομείς.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018, 10:23