Οι αντιλήψεις περί απιστίας διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι αντιλήψεις περί απιστίας διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών
Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Sexual & Relationship Therapy αποκαλύπτει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνδρες και οι γυναίκες αντιλαμβάνονται και διαπράττουν την απιστία.

Η απιστία μπορεί να οδηγήσει στην μη ικανοποίηση των δυο συντρόφων από τη σχέση και τελικά στη ρήξη της. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο τα πρόβλημα προκύπτουν κυρίως από τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης και ορισμού της απιστίας. Μια ερευνητική ομάδα λοιπόν, με έδρα τις ΗΠΑ, αποφάσισε να εστιάσει στην καλύτερη κατανόηση όλων των δυνατών αντιλήψεων περί απιστίας. Βρήκαν ότι οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό από τους άνδρες να θεωρήσουν ως απιστία τόσο τη σεξουαλική όσο και τη συναισθηματική.

Στη μελέτη συμμετείχαν 354 προπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας, οι οποίοι συμπληρώσαν ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που είχε ως σκοπό τη αξιολόγηση της προσωπικότητας τους και του πως αυτή σχετιζόταν με τις αντιλήψεις τους σχετικά με την απιστία και την ευαισθησία τους στο ζήτημα της απόρριψης.

Το ερωτηματολόγιο κατηγοριοποιούσε την απιστία ως σεξουαλική, ως απιστία στην ανάπτυξη οικειότητας με πρόσωπο εκτός σχέσης και ως απιστία που διαδραματίζεται στο πλαίσιο της φαντασίωσης. Στους ερευνητές προκάλεσε έκπληξη το εύρημα σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες ότι ήταν πιο πιθανό να ορίσουν συγκεκριμένες πράξεις ως απιστία από την στιγμή που οι ίδιες σε άλλες κλίμακες έδειξαν ότι επιθυμούσαν τη σύναψη και τη διατήρηση περισσότερων διαπροσωπικών δεσμών σε σύγκριση με τους άνδρες.

Στα συμπεράσματα της μελέτης τους, οι ερευνητές πρότειναν την εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους τόσο στο πεδίο της θεραπείας όσο και στο πεδίο της εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με το ζήτημα της απιστίας.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018, 16:17