Οι θεραπείες με οιστρογόνα και η σεξουαλική λειτουργία στην πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο

Οι θεραπείες με οιστρογόνα και η σεξουαλική λειτουργία στην πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο

Σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση στο «JAMA Internal Medicine», η διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία κατά την πρώιμη μετεμμηνοπαυσιακή φάση.

Η πτώση των επιπέδων των οιστρογόνων κατά τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση σχετίζεται συνήθως με την εμφάνιση σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα της γυναικείας υγείας και της ποιότητας ζωής.

Οι συγγραφείς της δημοσίευσης αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα μιας μελέτης που εξέτασε τις αλλαγές στη σεξουαλική λειτουργία σε γυναίκες που είχαν πρόσφατα μπει σε εμμηνόπαυση. Στη μελέτη συμμετείχαν 670 γυναίκες, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έλαβε οιστρογόνα από το στόμα, η δεύτερη διαδερμικά και η τρίτη έλαβε placebo.

Οι γυναίκες είχαν ηλικίες από 42 έως 58 και είχαν περάσει έως και τρία χρόνια από την τελευταία τους περίοδο. Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε η σεξουαλική λειτουργία και εμπειρία. Οι βαθμολογίες από ένα σκορ και κάτω ήταν ενδεικτικές μειωμένης σεξουαλικής λειτουργίας και όχι σεξουαλικής δυσλειτουργίας, καθώς για τη διάγνωση της δεύτερης είναι απαραίτητο να υπάρχει δυσφορία των ασθενών αναφορικά με τα συμπτώματα, η οποία όμως δεν αξιολογήθηκε.

Στα ευρήματά τους οι συγγραφείς αναφέρουν ότι:

Η διαδερμική θεραπεία σχετίζεται με μέτρια βελτίωση της βαθμολογίας της συνολικής σεξουαλικής λειτουργίας όταν συγκρίνεται με το placebo. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη σεξουαλική λειτουργία μεταξύ των γυναικών που έλαβαν οιστρογόνα από το στόμα και αυτών που έλαβαν placebo.

Δεν βρέθηκε διαφορά στη βαθμολογία της συνολικής σεξουαλικής λειτουργίας ανάμεσα στις γυναίκες που έλαβαν οιστρογόνα από το στόμα και σε αυτές που τα έλαβαν διαδερμικά. Το μέσο διάστημα της θεραπείας ήταν και στις δύο περιπτώσεις τα τέσσερα χρόνια. 

Σε συγκεκριμένους τομείς της σεξουαλικής λειτουργίας η διαδερμική θεραπεία βρέθηκε να σχετίζεται με μια αύξηση στη λίπανση του κόλπου και με μειωμένο πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή σε σύγκριση με το placebo.

Η αναλογία των γυναικών με χαμηλή σεξουαλική λειτουργία ήταν χαμηλότερη στις γυναίκες που έλαβαν διαδερμική θεραπεία σε σύγκριση με αυτές που έλαβαν placebo. Δεν βρέθηκε σημαντική μείωση στην  πιθανότητα εμφάνισης μειωμένης σεξουαλικής λειτουργίας με τη λήψη οιστρογόνων από το στόμα. 

Συμπερασματικά, η μελέτη έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της διαδερμικής θεραπείας με οιστρογόνα είναι μεγαλύτερη από αυτή της θεραπείας από το στόμα, ιδιαίτερα στην υποομάδα των γυναικών με μειωμένη σεξουαλική λειτουργία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδραση των δύο θεραπειών στη συνολική σεξουαλική λειτουργία.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη είχε περιορισμούς, καθώς το δείγμα της αποτελούνταν κυρίως από λευκές γυναίκες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τον γενικό πληθυσμό.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,

Πηγή: www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, 10:40