Αντιυπερτασική αγωγή και σεξουαλική υγεία

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021, 12:36
Αντιυπερτασική αγωγή και σεξουαλική υγεία

Η εντατική αντιυπερτασική φαρμακευτική αγωγή δεν επηρεάζει τη σεξουαλική υγεία περισσότερο από τη συνήθη αγωγή για την υπέρταση, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Hypertension.

Μερικοί ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση είναι απρόθυμοι να υποβληθούν σε εντατική θεραπεία  λόγω της πιθανότητας εμφάνισης σεξουαλικών παρενεργειών. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη προέκυψαν από ένα υποσύνολο μιας μεγαλύτερης κλινικής δοκιμής, η οποία περιλάμβανε πάνω από 9.000 άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω με μέτρηση συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) 130 mm Hg ή μεγαλύτερη. Κάθε συμμετέχων είχε τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Η εν λόγω κλινική δοκιμή  σύγκρινε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εντατικής θεραπείας στη μείωση της ΣΑΠ  (στόχος: ΣΑΠ μικρότερη από 120 mm Hg) και της συνήθους αγωγής για την υψηλή ΣΑΠ (στόχος: ΣΑΠ μικρότερη από 140 mm Hg). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η εντατική θεραπεία ήταν ανώτερη από τη συνήθη θεραπεία.

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις επιδράσεις κάθε τύπου θεραπείας υπέρτασης ειδικά στη σεξουαλική λειτουργία.

Συμμετείχαν 1.268 άνδρες και 613 γυναίκες. Εκ των οποίων , το 68% των ανδρών και το 29% των γυναικών είχαν σεξουαλική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες που ήταν σεξουαλικά ενεργοί έτειναν να είναι νεότεροι από εκείνους που δεν ήταν. Για παράδειγμα, οι σεξουαλικά ενεργοί άνδρες είχαν μέση ηλικία τα 65 έτη, ενώ η μέση ηλικία εκείνων που δεν έκαναν σεξ ήταν τα 75. Για τις γυναίκες, οι ηλικίες ήταν 64 και 69, αντίστοιχα.

Σε γενικές γραμμές οι γυναίκες δήλωσαν χαμηλή ικανοποίηση από τη σεξουαλική τους  ζωή, ωστόσο, η σεξουαλική τους υγεία δεν βρέθηκε να επηρεάζεται από τον τύπο της αντί-υπερτασικής  θεραπείας.

Η στυτική λειτουργία των ανδρών επιδεινώθηκε ελαφρά, αλλά αυτή η μείωση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον τύπο θεραπείας.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα τους ενδέχεται να καθησυχάσουν τους ασθενείς σχετικά με τις σεξουαλικές παρενέργειες της εντατικής αντιυπερτασικής αγωγής και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν τη συμμόρφωση των ασθενών αναφορικά με τη λήψη της. 

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021, 12:36