Ακράτεια ούρων και στυτική δυσλειτουργία μετά από ρομποτική προστατεκτομή

Ακράτεια ούρων και στυτική δυσλειτουργία μετά από ρομποτική προστατεκτομή
Η ακράτεια ούρων και η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) παραμένουν οι δυο πιο συχνές μακροπρόθεσμες επιπλοκές της ριζικής προστατεκτομής, οι οποίες μάλιστα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη σεξουαλική υγεία των ατόμων και στην ποιότητα ζωής τους. Μια νέα μελέτη είχε σκοπό να διευκρινίσει τη σχέση ανάμεσα στην ακράτεια ούρων και τη μέτρια προς σοβαρή ΣΔ, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ακράτειας ουρών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ρομποτική λαπαροσκοπική προστατεκτομή.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ρομποτική προστατεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη ανάμεσα στο 2006 και το 2013 και που συμπλήρωσαν δυο εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, τον Δείκτη Καρκίνου του Προστάτη του Πανεπιστήμιου του Λος Άντζελες- Καλιφόρνια, καθώς και το Ερωτηματολόγιο της Σεξουαλικής υγείας για τους Άνδρες (SHIM), στους 12 μήνες μετά το χειρουργείο. Παράλληλα, οι άνδρες που δε χρησιμοποιούσαν σερβιέτες για την ακράτεια θεωρήθηκε ότι δεν είχαν ακράτεια ούρων ενώ αυτοί που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μια την ημέρα θεωρήθηκε ότι είχαν. Επίσης οι άνδρες που συγκέντρωσαν στο SHIM βαθμολογία μικρότερη από 11 θεωρήθηκε ότι είχαν ΣΔ. Οι ασθενείς που είχαν ακράτεια ουρών ή ΣΔ πριν από το χειρουργείο αποκλείστηκαν από την μελέτη.

Ο σκοπός των ερευνητών ήταν η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της ακράτειας ούρων μετά την προστατεκτομή καθώς και το πως αυτή μπορεί να συνυπάρχει με τη ΣΔ.

Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν 464 ασθενείς. Μετά την προστατεκτομή το 36% εμφάνισε ακράτεια ούρων και το 47% ΣΔ. Από όλους τους ασθενείς με ΣΔ το 45% εμφάνισε ακράτεια ούρων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ασθενείς χωρίς ΣΔ ήταν 27%. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση και η ΣΔ αποτελούσαν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες της ακράτειας ούρων. Η χρήση της μεθόδου του νευρικού διαχωρισμού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου δε βρέθηκε να επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης ακράτειας ούρων μετεγχειρητικά.

Η κατανόηση του ότι η ΣΔ είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της ακράτειας ούρων μετά από ρομποτική λαπαροσκοπική προστατεκτομή μπορεί να έχει σημαντικές κλινικές εφαρμογές. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η παρουσία ΣΔ μετά από την προστατεκτομή συνιστά ανεξάρτητο παράγοντα κίνδυνου για την ακράτεια ούρων, καταδεικνύοντας έναν πιθανό μηχανισμό σύνδεσης των δυο επιπλοκών. Oι περεταίρω ερευνά είναι απαραίτητη ώστε να διερευνηθούν ενδελεχώς οι ανατομικές και κλινικές βάσεις αυτής της σχέσης.

www.andrologia.gr

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017, 07:51