Χουλιαράκης προς κρατικούς φορείς: Μην καθυστερείτε τις πληρωμές του δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016, 16:10
Χουλιαράκης προς κρατικούς φορείς: Μην καθυστερείτε τις πληρωμές του δημοσίου
Σκληρό «μνημόνιο» στα υπουργεία και τους λοιπούς κρατικούς φορείς, βάζει ο Γιώργος Χουλιαράκης με εγκύκλιό του. Ο υπουργός στην ετήσια εγκύκλιο με τίτλο «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», θέτει αυστηρούς όρους για τις δαπάνες που αφορούν στη μισθοδοσία και υπενθυμίζει ότι ενεργοποιείται η οδηγία για τόκο 8% σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του δημοσίου.

«Όλοι οι φορείς παρακαλούνται να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπόμενων προκειμένου» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο.

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο ορίζει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επιβολής τόκου για όλες τις εμπορικές συναλλαγές του δημοσίου (οφειλές προς επιχειρήσεις). Σε περίπτωση που δεν μειωθεί το μεγάλο ποσό των οφειλών του κράτους (6,3 δις ευρώ μαζί όμως με τις οφειλές προς ιδιώτες/πολίτες) αυτό σημαίνει ετήσια επιβάρυνση εκατοντάδων εκατ. ευρώ ετησίως.

Ορίζεται επίσης η διαδικασία διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων. «Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποστολή των μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίου στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας.... να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιούν σε περιπτώσεις που από την μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».

Η παραπάνω δέσμευση για άμεσες διορθώσεις και εφέτος (όπως και πέρυσι) ζητείται εγγράφως από τους υπουργούς με μνημόνια που θα υπογραφούν και προβλέπονται από τον δημοσιονομικό νόμο. Μπαίνουν δηλαδή σε διαρκή έλεγχο όλοι οι υπουργοί ώστε να μην υπάρξουν αποκλίσεις.

Οι υπουργοί θα είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε διορθώσεις, στην περίπτωση που «ξεφεύγουν» οι στόχοι αλλά θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν τη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων, διαδικασιών και μηχανισμών παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού ώστε να διασφαλίσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016, 16:20