Έλλειμμα 13,5 δις για το 2012

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 22 Μαΐου 2012, 11:02


Ρεπορτάζ: Πέτρος Κουσουλός - Παναγιώτης Βλαχουτσάκος


Σε οικονομικό αδιέξοδο φαίνεται ότι οδηγεί η σκληρή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται στη χώρα μας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αποκαλύπτει η zougla.gr.

Η πραγματικότητα των αριθμών είναι σκληρή, χωρίς ωστόσο να επιδέχεται ουδεμία παρερμηνεία. Αποκαλύπτει, δε, καταφανέστατα την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, η οποία παρά τη «σκληρή» δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 2,5 χρόνια,  οδεύει «από το κακό στο χειρότερο» καθώς ελλείψει ανάπτυξης η ύφεση μειώνει τα κρατικά έσοδα.

Οι προβλέψεις «έπεσαν έξω»

Πριν από λίγες μόλις ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών, «εμπιστευτικό» σημείωμα, που είχε ως θέμα την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Σε αυτό καταγράφεται ότι, με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Α’ Τρίμηνο του 2012, τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και τις νεότερες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2012 θα διαμορφωθεί στα 13.5 δις ευρώ (!) ή 6,6% του Α.Ε.Π.

Επιπλέον, το πρωτογενές έλλειμμα (έλλειμμα εκτός τόκων) της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή των υπουργείων, των Περιφερειών, των Δήμων, των Κοινοτήτων, των Νοσοκομείων και των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 272 εκατομμύρια ευρώ ή 0,1% του Α.Ε.Π.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

 

Μειώνονται τα έσοδα

Πως όμως εξηγείται το γεγονός ότι, παρ’ όλο που η φορολογία έχει αυξηθεί ραγδαία και οι απολαβές μισθωτών και συνταξιούχων  έχουν κατακρημνιστεί, το… ταμείο να είναι μείον;

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι, για το τρίμηνο του 2012, με βάση την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού Μαρτίου 2012, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 12.8 δις ευρώ, τη στιγμή που ο στόχος ήταν τα 12.9 δις ευρώ. Δηλαδή τα έσοδα παρουσίασαν μείωση, έναντι του αρχικού στόχου, κατά 136 εκατ. ευρώ.

Την ίδια πορεία ακολούθησε και ο τακτικός προϋπολογισμός. Το ύψος των καθαρών εσόδων του ανήλθε σε 11.4 δις ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικού στόχου.

Η εξήγηση για το οικονομικό «φιάσκο» δίνεται από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο στο έγγραφο εντοπίζει ως εξής τις κυριότερες αιτίες της αρνητικής απόκλισης : 

- Στους Φόρους Συναλλαγών, παρατηρείται αρνητική απόκλιση από τον στόχο ύψους 328 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε μείωση των εισπράξεων Φ.Π.Α. λόγω της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

- Στους λοιπούς άμεσους φόρους η απόκλιση ύψους 132 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από υστέρηση στις εισπράξεις από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των φυσικών προσώπων, την έκτακτη εισφορά επί των αντικειμενικών δαπανών και το τέλος επιτηδεύματος.

Αναθεωρούν τις εκτιμήσεις

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναλύοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας, θεωρεί ότι παρ’ όλο που οι εκτιμήσεις των συνολικών καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού έχουν αναθεωρηθεί από 54.4 δις ευρώ στον προϋπολογισμό, σε 51.4 δις ευρώ στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να εκτιμηθούν ακόμη χαμηλότερα (σε 50.9 δις ευρώ), λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν και κυρίως λόγω της ύφεσης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Μαΐου 2012, 11:16