ΣτΕ: Χωρίς τη Hard Rock ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, 15:49
ΣτΕ: Χωρίς τη Hard Rock ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό

Χωρίς την συμμετοχή  της εταιρείας «SHRE/SHRILLC» (Hard Rock) προχωρά ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της άδειας καζίνου στο Ελληνικό, καθώς απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η  αίτηση της  εταιρείας κατά του αποκλεισμού της. 

Η εταιρεία «SHRE/SHRILLC», η οποία είχε αποκλειστεί από τον διαγωνισμό από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προσέφυγε στο ΣτΕ στρεφόμενη σε βάρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Παράλληλα, με  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (επιτροπή αναστολών υπό την διαδικασία του άρθρου 372 νόμου 4412/2016) ζητούσε την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω καζίνου.

Η αίτησή της εισήχθη στην Ολομέλεια  του ΣτΕ με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο και σήμερα ο πρόεδρος του ΣτΕ κ. Ράντος απέρριψε την αίτηση της εταιρείας «SHRE/SHRILLC», όπως απέρριψε και τις παρεμβάσεις του δεύτερου σχήματος που συμμετείχε στον διαγωνισμό (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, MGE HELLINIKO B. V., MOHEDAN GAMINIG ADVISORS L.L.C.).

Όπως γίνεται σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, το διατακτικό της απόφασης του κ. Ράντου δεν περιέχει σκεπτικό.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, 16:04