Πρόταση για την αυτοδίκαιη αργία υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015, 18:11
Πρόταση για την αυτοδίκαιη αργία  υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα
Πρόταση ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας κατά υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα απέστειλε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Αικατερίνη Σαββαΐδου προέβη στην εν λόγω πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΓΔΕ, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ένας στους τρεις υπαλλήλους που τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία είτε αθωώνεται είτε του επιβάλλεται ποινή που δεν δικαιολογεί την αργία (π.χ. πρόστιμο 15 ημερών, επίπληξη κλπ.).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΓΓΔΕ, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνει να μην τίθενται οι υπάλληλοι σε αυτοδίκαιη αργία με την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αλλά να εξετάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο η θέση ή μη του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος για το οποίο παραπέμπεται.

Επίσης προτείνεται, σε όσες περιπτώσεις κριθεί απαραίτητο από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο η λήψη του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας, αυτή να έχει εφαρμογή από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο χωρίς αναδρομική εφαρμογή (σήμερα ισχύει αναδρομικά από την παραπομπή του υπαλλήλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο).

Στόχος της πρότασης είναι το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας να λαμβάνεται μόνο σε βάρος όσων έχουν υποπέσει σε βαριά παραπτώματα, ώστε να μην αμαυρώνεται η εικόνα των υπαλλήλων για μικροπταίσματα, η οποία δεν αποκαθίσταται ακόμη και με την αθώωσή τους, δεδομένου ότι με την υφιστάμενη κατάσταση από τη θέση σε αυτοδίκαιη αργία μέχρι την έκδοση τυχόν απόφασης αθώωσης του υπαλλήλου μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα εξοικονομείται προσωπικό για την αποτελεσματική λειτουργία της ΓΓΔΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015, 19:34