«Πόρτα» στον Παπαδημούλη, για διορισμούς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Κομισιόν

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, 13:26
«Πόρτα» στον Παπαδημούλη, για διορισμούς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την Κομισιόν

 Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

 Με απάντησή της, προς τον ευρωβουλευτή του Σύριζα Δημήτρη Παπαδημούλη, η αρμόδια Επίτροπος  Vestager, κρίνει, εμμέσως πλην σαφώς, «άκυρη» την ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή, για παρατυπίες στον διορισμό νέων μελών στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, διαβεβαιώνοντας ότι «η Κομισιόν δεν είναι ενήμερη για συστημική αδυναμία όσον αφορά την αμεροληψία του δικαστικού σώματος στην Ελλάδα».

Με την από 25 Αυγούστου ερώτηση του, ο ευρωβουλευτής του Σύριζα, επιδιώκοντας να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση από το Στρασβούργο, ανέφερε ότι, η Ελληνική κυβέρνηση στις 22/8 έσπευσε, πριν ακόμα την εκδίκαση της υπόθεσης από το ΣτΕ, να ορίσει νέα μέλη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ένα από τα προτεινόμενα νέα μέλη στη θέση του Εισηγητή είναι η κ. Μαρία–Ιωάννα Ράντου, κόρη του αρχαιοτέρου Αντιπροέδρου του ΣτΕ, Αθανάσιου Ράντου.

 Ερωτούσε δε την Κομισιόν, αν θεωρεί ότι τίθεται θέμα γενικότερου ασυμβίβαστου της συγκεκριμένης υποψήφιας (της κ. Ράντου), δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικαστικά προσβάλλονται ενώπιον του ΣτΕ.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου, που δεν αφήνει περιθώρια για πανηγυρισμούς στον Έλληνα ευρωβουλευτή:

 Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.10.2019) 

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη προβλέπουν τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η πραγματική δικαστική προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ένδικα βοηθήματα και μέσα παρέχουν όλες τις εγγυήσεις που εμπεριέχονται στο θεμελιώδες δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου,  

όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αμεροληψία των δικαστών αποτελεί συνιστώσα των ευρωπαϊκών προτύπων για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τη διασφάλιση της διακυβέρνησης του δικαστικού σώματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για συστημική αδυναμία όσον αφορά την αμεροληψία του δικαστικού σώματος στην Ελλάδα».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, 13:27