Σήμερα γιορτάζουν

Σήμερα γιορτάζουν
Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα 
Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018, 00:05