Πρόστιμα και ρυθμίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, 18:55
Πρόστιμα και ρυθμίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» προς τους μετόχους της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL DYNAMIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ » από το Χρηματιστήριο κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

- Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από συνδεδεμένο της αντιπρόσωπο σε πελάτες της.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, 18:55