Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, 19:00
Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με πτώση 1,02% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει. Η αγορά την Τρίτη κινήθηκε σε νέα υψηλά έτους.

Όμως οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιόρισαν τον αγοραστικό ενθουσιασμό και σε συνδυασμό με την αρνητική ειδησεογραφία που αφορούσε τη ΔΕΗ έδωσαν περισσότερες αφορμές για αύξηση της προσφοράς και κατοχύρωσης κερδών.

Τεχνικά η πρώτη αντίσταση στην ανοδική πορεία της αγοράς βρίσκεται τις 860 μονάδες και υψηλότερα στη ζώνη των 880 - 890 μονάδων, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 820 και χαμηλότερα στις 800 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 838,72 μονάδες, έναντι 847,36 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 1,02%, από τις αρχές Ιουνίου σημειώνει άνοδο 1,02%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει συνολικά κέρδη 36,76%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε με μικρή πτώση 0,11%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 0,66%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: βιομηχανικά προϊόντα: άνοδος 1,22%, εμπόριο: άνοδος 2,54%, κατασκευές και υλικά: πτώση 0,31%, πετρέλαιο και αέριο: άνοδος 1,52%,προσωπικά και οικιακά προϊόντα: άνοδος 7,64%, πρώτες ύλες: πτώση 1,69%, ταξίδια: άνοδος 1,60%, τεχνολογία: άνοδος 0,05%, τηλεπικοινωνίες: πτώση 3,03%, τράπεζες: πτώση 5,46%, τρόφιμα και ποτά: άνοδος 3,33%, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: πτώση 2,89% και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: άνοδο 1,92%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 358,268 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,567 εκατ. ευρώ, από 87,419 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

14/6/2019 KΛΕΙΣΙΜΟ

21/6/2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 847,36 838,72 -1,02%

FTSE 25 2.148,69 2.146,37 -0,11%

FTSE MID CAP 1.269,21 1.277,56 +0,66%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.657,40 2.689,87 +1,22%

ΕΜΠΟΡΙΟ 67,77 69,49 +2,54%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.601,84 2.593,75 -0,31%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.356,55 5.437,86 +1,52%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.289,06 8.922,12 +7,64%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 4.652,21 4.573,49 -1,69%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.673,16 1.699,95 +1,60%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 937,36 937,41 +0,05%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.454,48 3.349,88 -3,03%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 794,39 750,99 -5,46%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 12.192,83 12.598,88 +3,33%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.446,27 2.375,55 -2,89%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.056,13 1.076,45 +1,92%.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, 19:00