Σταδιακή μείωση στο 6% οι εισφορές επικουρικού για τους αυταπασχολούμενους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, 14:22
Σταδιακή μείωση στο 6% οι εισφορές επικουρικού για τους αυταπασχολούμενους
Δόθηκε προς διαβούλευση στους κοινωνικούς φορείς το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Σύμφωνα με αυτό οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης πέφτουν από το 7% στο 6,5% τον Ιούνιο του 2019, ενώ τον Ιούνιο του 2022 θα πέσουν στο 6%.

Με το νομοσχέδιο ικανοποιούνται, σε μεγάλο βαθμό, αιτήματα που είχε θέσει το δικηγορικό σώμα σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την Υπουργό Εργασίας.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Από 1.1.2019, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης των αμίσθων δικηγόρων διαμορφώνεται σε 13,33%.

2. Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ διαμορφώνονται αναδρομικά από 1.1.2017 σε πάγια ποσά .

3. Α) το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, ορίζεται σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενου επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 41 €.

Το ως άνω ποσοστό θα μειωθεί σε 6,5% από 1.6.2019 έως 31.5.2022, και σε 6% από 1.6.2022 και εφεξής.

Β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 23,44 €

4. Οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης διατηρούνται στο 6,95%.

5. Οι προβλεπόμενες εκπτώσεις διατηρούνται για τις εισφορές κύριας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης.

6. Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται (στο 100%) από τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2019 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΤΥΔΑ και ΤΥΔΕ που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν .

7. Για απαιτήσεις που έχουν δικηγόροι από παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον είναι και οφειλέτες αυτού σε ρύθμιση, διενεργείται κατά την εξόφλησή τους συμψηφισμός.

8. Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως Πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών σε εκλογές σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, κ.λπ. θεωρείται και ονομάζεται "αποζημίωση" και όχι "αμοιβή" [με συνέπεια να μην επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές] .

9. Για τις ασφαλιστικές εισφορές των αμειβομένων με ΤΠΥ δικηγόρων (σε έως δύο εντολείς) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4387/2016 (άρθρο 1 παρ. 8 ν/σχ). Με τη νέα διάταξη επαναλαμβάνεται η διατύπωση του άρθρου 39 παρ. 9 ν. 4387/2016 για τους απασχολούμενους με ΤΠΥ σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), χωρίς να εισάγεται ρητή εξαίρεση για τους δικηγόρους, όπως είχε πράξει ερμηνευτικά η εγκύκλιος Φ80000/οικ.2460/106/20.1.2017.

Στο πλαίσιο της αρξαμένης διαβούλευσης, την προσεχή Πέμπτη 8.11.2018 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, κ. Στέλλα Βρακά, για να συζητηθούν οι διατάξεις του παραπάνω νομοσχεδίου και άλλα εκκρεμή ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων, ιδίως τις ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και των αμειβομένων με ΤΠΥ.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας θα εκθέσει τις απόψεις της Ολομέλειας για τα παραπάνω ζητήματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, 14:22