Παρατείνεται η προθεσμία για την μεταφορά των διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου στην ΤτΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:49
Παρατείνεται η προθεσμία για την μεταφορά των διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου στην ΤτΕ

Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2019 η προθεσμία για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον ειδικό λογαριασμό της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η παράταση παρέχεται με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη. Η αρχική προθεσμία έληγε στο τέλος Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η παράταση κρίθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι «απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:49