ΟΟΣΑ: Η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση καταγράφεται στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση καταγράφεται στην Ελλάδα
Η μείωση του αφορολόγητου ορίου και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών «εκτόξευσε» την Ελλάδα στην πρώτη θέση της σχετική λίστα του ΟΟΣΑ για τα κρατικά έσοδα μεταξύ των χωρών-μελών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τα κρατικά έσοδα (Revenue statistics):

- Στην Ελλάδα το ποσοστό των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,6% το 2016 από 36,4% που ήταν το 2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ

- Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 34,3%, δηλαδή τέσσερις μονάδες λιγότερες

- Αυτό που κάνει τη διαφορά στην υπερφορολόγηση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, η φορολόγηση των ακινήτων και οι φόροι κατανάλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές το 2016 ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στην Ελλάδα 29% του ΑΕΠ έναντι 26% στον ΟΟΣΑ, στους φόρους περιουσίας (π.χ. ακινήτων) ήταν 8% έναντι 6% στον ΟΟΣΑ και στους φόρους σε προϊόντα και υπηρεσίες ήταν 19% στην Ελλάδα έναντι 12% στον ΟΟΣΑ.

- Λιγότερα έσοδα ως προς το μέσο όρο του ΟΟΣΑ έχει η Ελλάδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (15% έναντι 29% στον ΟΟΣΑ) που αναδεικνύει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής.

- Λιγότερα έσοδα έχει η Ελλάδα σε σχέση με τον ΟΟΣΑ και από τη φορολογία των επιχειρήσεων (6% έναντι 9% στον ΟΟΣΑ).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017, 15:19