Μειώσεις έως 40% σε όσους αιτούνται σύνταξη από την 1η/1/2019

Μειώσεις έως 40% σε όσους αιτούνται σύνταξη από την 1η/1/2019
Χωρίς καμία «προστασία» της προσωπικής διαφοράς τους μένουν οι κύριες συντάξεις τις οποίες αιτούνται από χθες οι ασφαλισμένοι. Και αυτό γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει πως μόνο όσοι είχαν αιτηθεί σύνταξη έως και την 31η/12/2018 θα έχουν «προστασία» της αρνητικής προσωπικής διαφοράς τους, εφόσον αυτή ξεπερνά το 20%.

Δεν προβλέπεται, όμως, καμία «προστασία» της αρνητικής προσωπικής διαφοράς των νέων συντάξεων τις οποίες αιτούνται ασφαλισμένοι από την 1η/1/2019 και οι οποίες μετά τον υπολογισμό τους με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου καθίστανται άνω του 20% χαμηλότερες σε σχέση με το επίπεδο το οποίο θα είχαν, αν υπολογίζονταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν προ του εν λόγω νόμου.

Αυτή η διαφορά άνω του 20% στις αρνητικές προσωπικές διαφορές των νέων συντάξεων του 2019 (αλλά και του 2020, του 2012 κ.λπ.) δεν θα «προστατεύεται» κατά κανένα, απολύτως, μέρος. Έτσι θα οδηγηθούν σε μειώσεις έως 40%.

Εξυπακούεται πως δεν θα υπάρξει καμία «προστασία» των αρνητικών προσωπικών διαφορών των νέων συντάξεων του 2019 κάτω του 20% (όπως ίσχυε και για τις νέες συντάξεις της περιόδου 2016 -2018).

Υπενθυμίζεται πως για τις νέες συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ της 13ης/5/2016 και της 31ης/12/2018 και για τις οποίες προκύπτει αρνητική προσωπική διαφορά άνω του 20%, προβλέπεται η ακόλουθη «προστασία»:

· «Προστατεύεται» το 1/2 της διαφοράς αυτής για τις συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι στο διάστημα από 13/5/2016 έως 31/12/2016.

· «Προστατεύεται» επίσης το 1/3 της διαφοράς για τις συντάξεις που αιτήθηκαν ασφαλισμένοι στο διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017

· «Προστατεύεται», τέλος, το 1/4 της διαφοράς για όσες συντάξεις αιτήθηκαν συνταξιούχοι στο διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2018.

Με τροπολογία την οποία πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβριο, οι διαφορές αυτές συνεχίζουν να βρίσκονται υπό «προστασία» και από την 1/1/2019 και έπειτα, δηλαδή δεν καταργούνται όπως προέβλεπε προηγούμενη τροπολογία, η οποία ανέτρεπε στο πεδίο αυτό τις αρχικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Ωστόσο, η ίδια τροπολογία δεν προέβλεψε καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά στις συντάξεις τις οποίες αιτούνται από την 1η/1/2019 και έπειτα.

Οι εν λόγω νέες συντάξεις θα κόβονται ακριβώς στο ποσοστό στο οποίο ανέρχεται η αρνητική προσωπική διαφορά τους, χωρίς καμία «προστασία».

Με άλλα λόγια, οι νέες συντάξεις του 2019 αλλά και όλων των επόμενων ετών θα υπόκεινται σε περικοπές έως και 40%, ενώ οι νέες συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από τα μέσα του 2016 έως και τα τέλη του 20198 υπέστησαν μειώσεις έως και 30%.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019, 15:11