Και 12 δόσεις μέσω Taxis για μη ληξιπρόθεσμες φορο-οφειλές

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018, 14:19
Και 12 δόσεις μέσω Taxis για μη ληξιπρόθεσμες φορο-οφειλές
Μερικές ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την πληρωμή ή εμπρόθεσμη ρύθμιση φορολογικών οφειλών που δεν έχουν λήξει ανέβηκε τελικά στο taxisnet η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Η εφαρμογή είναι πολύ σημαντική καθώς φορολογούμενοι που έχουν ήδη κάποια ρύθμιση, όπως αυτή των 100 δόσεων, θα πρέπει για να μην τη χάσουν είτε να πληρώσουν είτε να ρυθμίσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές οφειλές τους, δηλαδή πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Στην πράξη οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη τη ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν θέλουν να τη χάσουν θα πρέπει μέχρι το τέλος της ημέρας είτε να πληρώσουν είτε να εξοφλήσουν φορολογικές οφειλές που λήγουν σήμερα, όπως είναι η πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος έχει ρυθμίσει με τη ρύθμιση των 100 δόσεων φορολογική οφειλή ύψους 2.000 ευρώ από την οποία το ανεξόφλητο υπόλοιπο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Έως σήμερα καλείται να πληρώσει την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ ύψους 250 ευρώ.

Για να μην χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει είτε να εξοφλήσει έως το τέλος της ημέρας είτε να ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων τη δόση του ΕΝΦΙΑ με την εφαρμογή που άνοιξε σήμερα. Αν δεν το κάνει, τότε θα χάσει τη ρύθμιση και το ανεξόφλητο ποσό της ρύθμισης των 100 δόσεων θα καταστεί μαζί με τους τόκους που γλίτωσε κατά τη ρύθμιση, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο σύνολο.

Η πάγια ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών σε έως 12 δόσεις για τις τακτικές φορολογικές οφειλές (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και έως 24 δόσεις για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές (π.χ. φόρος κληρονομιάς). Η αίτηση, όπως αναφέρθηκε, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet, και η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εφόσον δοθεί πάγια εντολή σε τράπεζα για την αυτόματη εξόφληση των δόσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018, 14:19