Κατατέθηκε η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, 11:37
Κατατέθηκε η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ
Στη Βουλή κατέθεσε σήμερα τροπολογία το Υπουργείο Εργασίας για την τροποποίηση του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή του ταμείου των δημοσιογράφων, για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας (εφάπαξ).

Η τροπολογία προβλέπει εργοδοτικές - εργατικές εισφορές 15,1% επί των αποδοχών των εργαζομένων.

Οι εισφορές αυτές θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017 και θα πρέπει να καταβληθούν σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης, μαζί με τις τρέχουσες.

Δηλαδή, εφόσον ψηφιστεί η σχετική διάταξη, θα πρέπει να καταβάλλονται διπλές εισφορές για το επόμενο 10μηνο (Νοέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018), μιας και θα καταβάλλονται στο διάστημα αυτό κάθε μήνα μία αναδρομική δόση των εισφορών συν οι τρέχουσες εισφορές.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει, πέραν των παραπάνω εισφορών, επιπλέον εισφορά 2% επί του ετησίου τζίρου των ΜΜΕ, η οποία θα καταβάλλεται από τους εργοδότες.

Ωστόσο, η εισφορά θα ισχύει από τον επόμενο μήνα μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, δηλαδή από 1/12/2017.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο και σε ομοειδή επαγγέλματα υπάγονται στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η συμμετοχή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις.

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει πως η διάταξη αυτή προβλέπει πως:

Διευρύνεται ο κύκλος των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ.

Ορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση (3,5% ασφαλισμένου και 3,5% του εργοδότη), για ασφάλιση υγείας (2,55% ασφαλισμένου και 4,55% εργοδότη) και ασφάλιση πρόνοιας (1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου).

Επανακαθορίζονται τα έσοδα του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, πέραν από τις προαναφερόμενες εισφορές και εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετησίου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας.

Από την εισφορά αυτή αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ στα ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ (σ.σ.: Περιφερειακά ταμεία επικουρικού, εφάπαξ, υγείας) αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμός της εφάπαξ παροχής (με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση), αυξάνεται ο αριθμός των μελών (από εννέα σε έντεκα) και επανακαθορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, στον οποίο συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, προβλέπεται η τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω Οργανισμού κ.λπ.

Προκαλείται μείωση εσόδων (ασφαλιστικές εισφορές) του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του ΕΟΠΥΥ από τη μεταφορά ασφαλισμένων τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ.

Παράλληλα, προκαλείται εξοικονόμηση δαπάνης του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ από τη μη κάλυψη για παροχές των μεταφερομένων ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των ΜΜΕ υπολογίζεται από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης της εν λόγω διάταξης (σ.σ.: 1/ 12/2017).

Επίσης, ορίζεται πως οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται αναδρομικά από 1/1/2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι την 31/12/2017.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, 11:41