Γιατί μπορεί ένας ασφαλισμένος να αποκλειστεί από την προκαταβολή σύνταξης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021, 11:41
Γιατί μπορεί ένας ασφαλισμένος να αποκλειστεί από την προκαταβολή σύνταξης

Συγκεκριμένοι λόγοι οδήγησαν μερικές χιλιάδες ασφαλισμένων στην απόρριψη από το σύστημα προκαταβολής σύνταξης μετά την κατάθεση σχετικής αίτησης τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, από τις αρχικές αιτήσεις που πέρασαν στο στάδιο επεξεργασίας, οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης ήταν:   

-2.544 αιτήσεις λόγω οφειλών (που υπερέβαιναν ακόμα και τα νέα όρια),

-1.563 που δεν τηρούσαν τις ηλικιακές προϋποθέσεις ή τις ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης,

-592 που λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή άλλη σύνταξη και

-1.453 που εντάσσονται στην κατηγορία των διεθνών συντάξεων (και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο μέτρο της προκαταβολής).

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν έχουν λάβει από τον e-ΕΦΚΑ κάποια ενημέρωση γιατί δεν τους καταβλήθηκε η προκαταβολή.

Στο μεταξύ στα τέλη Ιουλίου θα πληρωθούν οι προκαταβολές συντάξεων σε όσους υπέβαλαν αίτηση τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ειδικότερα μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί όσοι κατέθεσαν αίτηση τον Μάρτιο, περίπου 30.000 και τον Απρίλιο περίπου 989 αιτήσεις.

Η πλατφόρμα για την προκαταβολή σύνταξης παραμένει ανοιχτή για όσους δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση και είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Για την προκαταβολή της σύνταξης παίζει ωστόσο σημαντικό ρόλο τα έτη ασφάλισης, η ηλικία και το ύψος των οφειλών (για τους αυτασφαλισμένους των τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021, 11:54